Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising

PRE NÁVŠTEVNÍKOV
BEZPLATNÝ VSTUP

Hlavný partner výstavy

Mediálny partner výstavy

Odporúčame

Master franchisová konference 2015

Veletrh řešení

Napísali o nás

Více aktivity

Slovenský trh franchisingu je stále ještě v plenkách. Slovenská franchisingová asociace hodlá být více aktivní v jeho rozvoji. O činnostech a plánech SFA hovořil její prezident Jozef Šétaffy.

(PROFIT systém)

Co Vás motivuje k působení a aktivitám ve Slovenské franchisingové asociacii?

Slovenská franchisingová asociace (SFA) je významným propagátorem a iniciátorem rozvoje franchisingu na Slovensku. Združuje subjekty, které franchising používají a usiluje o vytváření příznivých podmínek pro jejich podnikání. S franchisingem jako metodou podnikání jsem se podrobněji seznámil, když jsme tvořili náš franchisový koncept Pizza Mizza. Pomáhal nám tehdy franchisový poradce z ČR, prostřednictvím kterého jsme navázali spolupráci i s Českou asociací franchisingu (ČAF). Úroveň podpory rozvoje franchisingu v ČR ze strany ČAF mě inspirovala, abychom aktivněji působili i na Slovensku. Před dvěma roky jsme proto vstoupili s našim konceptem Pizza Mizza do SFA, následně jsem byl zvolen do představenstva SFA. Hlavním důvodem mojí motivace pro práci v představenstvu SFA i v následujícím období je, abych mohl pokračovat v započaté práci v SFA a realizovat nápady a plány, které jsem měl rozpracované v předcházejícím funkčním období.

 

Jozef Šétaffy, předseda představenstva společnosti Gastronet, která je majitelem franchisové značky Pizza Mizza, byl zvolen prezidentem SFA 11. dubna. Šétaffy vystřídal na pozici prezidenta Richarda Churého, který vedl SFA od roku 2008.

Plánujete už nějaké konkrétní aktivity ?

Na Slovensku je v současnosti velmi nepříznivá situace v podnikání nejen z důvodu přetrvávající hospodářské krize a jejích důsledku, ale také z důvodu výrazného zhoršení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podnikatele. Proto mimo obligátních průběžných cílů a úloh každé franchisingové asociace bych chtěl hledat způsoby a možnosti jak tuto těžkou situaci pro podnikatele, kteří na Slovensku podnikají, ulehčit a zároveň působit na kompetentní orgány a instituce, aby přijímaly rozhodnutí, které podnikání na Slovensku zjednodušší a podnikatelské prostředí zlepší. V aktuálním plánu činnosti SFA připravujeme především aktivity a akce, které budou výhodné a zajímavé pro naše členy. Konkrétně například připravujeme v partnerské spolupráci s našimi českými kolegy, podnikatelskými sdruženími, a též s obchodními zástupci rakouského a amerického velvyslanectví v Bratislavě realizaci Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising, která se uskuteční ve dnech 30. a 31. října v Bratislavě. Na této události upřednostníme a zvyhodníme účast našich členů a partnerů.

Jak se bude vyvíjet samotná Slovenská franchisingová asociace ?

V současné komplikované situaci na trhu a v podnikání máme jako manažeři svých firem především problémy zabezpečit realizaci (někdy bohužel až přežití) vlastního byznysu. Pokud se nám podaří v této tíživé situaci zaktivovat činnost představenstva a členů SFA, přetransformujeme činnost a charakter naší asociace z relativně pasivného diskuzního klubu na aktivní instituci, která bude reálně užitečná pro své členy i pro společnost. Měla by tedy nejen průběžně působit v oblasti propagace franchisingu a podpoře svých členů, ale zároveň usilovat o všeobecné zlepšení podmínek podnikání na Slovensku. Uvědomuji si však, že tento cíl se dá dosáhnout opravdu jen v případě, že dokážeme inspirovat a přesvědčit kolegy v představenstvu SAF a vlastně všechny členy asociace, aby svým dílem přispěli a pomohli k naplnění těchto představ. Momentálně připravujeme návrhy na úpravu Stanov SFA, abychom vytvořili podmínky pro vlastní existenci asociace a možnosti širšího záběru našich aktivit. Máme zájem též rozšiřovat spolupráci s institucemi, které působí na trhu v oblasti informací, osvěty a podpory podnikání. Z toho důvodu jsme navázali spolupráci se Sdružením podnikatelů Slovenska, Sdružení mladých podnikatelů Slovenska a Národní agenturou pro rozvoj malého a středního podnikání. Mediálně spolupracujeme i s portálem Franchising.cz, který zajímavým způsobem informuje o novinkách na franchisovém trhu nejen v ČR, ale také na Slovensku, kde podobný portál chybí. Snažíme se ale i o průběžné rozšiřování vlastní členské základny, v důsledku čehož získáme větší akční potenciál.

Máte plán, jak přilákat nové členy ?

Můj plán je jednoduchý, a to aktivní a angažovanou prací. Pokud se nám podaří rozvinout činnost asociace tak, aby byla reálně užitečná zejména pro své členy, tak věřím, že ti bystřejší podnikatelé pochopí možnosti, výhody a význam členství v SFA a přidají se. Mnozí už pochopili, protože v minulém roce jsme měli rekordní přírůstek nových členů, a to 5. Aktuálně SFA čítá 30 členů.

Jak byste charakterizoval slovenský trh franchisingu?

Trh je mladý a ještě nezralý, musí se ještě velmi učit a získávat zkušenosti. Slovenský franchisový trh má totiž vlastní specifika, je například výrazně geograficky a lidsky strukturovaný. Pro jeho seznámení se s ním je potřeba určitý čas, též kvalifikované a aktuální informace. Užitečné jsou zejména praktické zkušenosti podnikatelů a subjektů, které na trhu (víceméně) úspěšně působí. Mnozí z nich jsou členové SFA, proto má naše asociace informační potenciál ať už pro nové slovenské koncepty, či pro koncepty přicházející ze zahraničí. Některé známé globální franchisové koncepty to nezohledňují a mají s rozvojem na Slovensku problém. Některým jsme naopak ušetřili hodně peněz, protože na základě našich informací neuzavřeli pro svoje pobočky nevýhodné nájemné smlouvy na nevhodných místech. Ale po pravdě, všichni se učíme především na vlastních chybách a omylech, avšak chytřejší z nás na omylech a zkušenostech těch druhých.

 

Partneri výstavy