Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising

PRE NÁVŠTEVNÍKOV
BEZPLATNÝ VSTUP

Hlavný partner výstavy

Mediálny partner výstavy

Odporúčame

Master franchisová konference 2015

Veletrh řešení

Napísali o nás

Výstava pre podnikanie a franchising bola úspešná!

V dňoch 30. až 31. októbra sa v Bratislave uskutočnila vôbec po prvý raz výstava pre podnikanie a franchising, ktorá priniesla 26 franchisingových konceptov a vzdelávanie v obore v rámci sprievodného programu Škola franchisingu.

Výstavu po dobu dvoch dní navštívilo celkom 423 návštevníkov, ktorý prejavili záujem o vzdelávanie a informácie v obore franchisingu. 82% z nich odchádzalo veľmi spokojných s ponukou odborných prednášok. Podľa ankety, ktorú organizátori uskutočnili v rámci výstavy, celkom 68% zúčastnených uvažuje o kúpe franchisingovej licencie a zhruba 89% respondentov uviedlo, že výstavu navštívilo z dôvodu oboznámia sa o novinkách a možnostiach, ktoré obor prináša, ale tiež pre osobné stretnutia s jednotlivými franchisingovými firmami. Zhruba polovica respondentov je v zamestnaneckom pomere a uvažuje výhľadovo o ďalších možnostiach, viacej než 32% bolo z podnikateľskej sféry a prilákala je možnosť oboznámiť sa s oborom franchisingu a ponukou výstavy. (Zdroj: Anketa   návštevníkov registrovaných na výstavu, 2013)

Hlavným partnerom výstavy je Slovenská franchisingová asociácia, ktorá prostredníctvom svojho prezidenta Jozefa Šétaffyho ocenila realizáciu takejto akcie v Bratislave. „Každá aktivita, ktorá podporuje obor je vítaná“, uviedol Šétaffy. „ Realizujú sa na nej nielen obchodné, ale aj partnerské vzťahy a spolupráce. Ako dobrým príkladom môže slúžiť plánovaná užšia spolupráca medzi slovenskou a českou franchisingovou asociáciou, o ktorej sme práve na výstave hovorili s českým prezidentom ČAF Jánom Gondom“, dodáva Šétaffy.

Organizátor výstavy verí, že obidve akcie v Prahe aj Bratislave budú rásť a prinášať potrebnú osvetu oboru, umožnia stretávanie medzi franchisorom a franchisantom a tiež aj ďalšie efekty, ako sú spoločenský a vzdelávací rozmer.

„Koncepcia výstav konaných v Prahe a Bratislave sa ukazuje ako životaschopná, prináša nielen efekty pre zúčastnené, ale tiež možnosti dopredu informovať, vzdelávať a dozvedieť sa niečo viacej v osobných rozhovoroch so zástupcami franchisingových konceptov“, dodáva spoluorganizátorka výstavy Monika Hrubalová.

Partneri výstavy