Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising

FOR VISITORS
free entry

FOR EXHIBITORS

Main partner

Media partner

Accompanying programme

Doprovodný program – Výstava pro podnikání a franchising, Bratislava 10.11.2016

10.00 – 10.20 hod.
Zahájení

Ing. Jozef Šetaffy, prezident SFA
Ing. Jiří Krajča, poradce FRA

10.20 – 11.00 hod.
Proč je franchising efektivnější oproti ostatním formám podnikání?

Doc. Ing. Lenka Turnerová, Vysoká škola hotelová Praha

11.00 – 12.00 hod
1. Panelová diskuse na téma FRANCHISING V PRAXI

Moderuje: RNDr. Jiří Lošťák, franchisový poradce

Témata:

 • jaké jsou novinky a současné trendy v oblasti franchisingu
 • základní předpoklady fungování úspěšné franchisy
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému
 • nejčastější problémy řešené mezi franchisorem a franchisantem

Účastníci diskuse:

 • Boutique Gurmán
 • Expense Reduction Analysts
 • MBI – franchisový koncept v oblasti lifestylových a finančních služeb
 • Štrbské Presso
 • Mr. KEBAB
 • Directreal
 • Kinekus
 • Bfb

12.00 – 12.40 hod.
Nejčastější formy expanze zahraničních systémů na nové trhy. Příklady franchisových systémů, které hledají na slovenském a českém trhu své franchisové partnery.

Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový poradce AVEX Systems

12.40 – 13.30 hod.
Přestávka na občerstvení a networking

13.30 – 14.30 hod.
2. Panelová diskuse na téma PRAVIDLA KOMUNIKACE MEZI FRANCHISOREM A FRANCHISANTEM

Moderuje: Ing. Juraj Bais, master-franchisant BforB Slovakia, člen správní rady SFA

Témata:

 • jak najít vhodného franchisového partnera
 • systém podpory franchisových partnerů a vzdělávání
 • konkrétní příklady z praxe
 • sociální média a networking

Účastníci diskuse:

 • Subway
 • Naturhouse
 • EMPIRE The Know - How Institut
 • Extéria
 • Pizza Mizza
 • UNIGLOBE Travel
 • Diego

14.30 – 15.10 hod.
Perspektivy rozvoje franchisingu nejen na Slovensku pro příští období.

Ing. Jozef Orgonáš, PhD. Ekonomická univerzita Bratislava

15.10 – 16.00
Nová koncepce on-line prezentace pro podnikání a franchisingu

Rovan studio
Roman Vágner
Ladislav Pavlíček

Partners of the exhibition