Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising

PRE NÁVŠTEVNÍKOV
BEZPLATNÝ VSTUP

Hlavný partner výstavy

Mediálny partner výstavy

Odporúčame

Master franchisová konference 2015

Veletrh řešení

Národné podnikateľské centrum

Národné podnikateľské centrum
Karadžičova 2
821 09 BRATISLAVA
Slovak Republic

Vystava sa bude konať v priestoroch Národného podnikateľského centra, pozri: http://www.npc.sk/sk/kontakty

Celý objekt, v ktorom sa nachádza  Národné podnikateľské centrum sa nazýva Twin City, pozri: http://www.twincity.sk

Ako sa na výstavu a konferenciu dostanete?

Google mapa a trasa 

Z adresy::

Partneri výstavy